Home / Tag Archives: Fan base

Tag Archives: Fan base

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശവും, അടിമത്തവും പിന്നെ സദാചാരവും

മോറൽ പൊലീസിങ് അഥവാ തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് മറ്റുള്ളവൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മേല്പറഞ്ഞ ഇച്ചിങ്, അതെനിക്കറിയില്ല. ആറാം അദ്ധ്യായം കഴിഞ്ഞു, പ്രിത്വിരാജിന്റെ “സെവൻത് ഡേ“, സരിഗമയുടെ ഏഴാം അധ്യായമാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു

Read More »